ASTA OCH GÖRANS VERKSAMHET I KENYA 2015-2016

Eftersom säkerheten i Kenya kraftigt har försämrats den senaste tiden bedömer vi det som alltför riskfyllt att besöka landet för närvarande. UD avråder även för vistelse i landets kustområde där vi håller till.

Med anledning av detta bedriver vi nu vår verksamhet hemifrån i stället för att resa dit.

För barnens del betyder det ingen större förändring förutom det att de inte får träffa oss personligen.

Vi har väldigt god kontroll på att de medel som vi skickar till vår verksamhet verkligen kommer fram och används till det de är avsedda för.


Oskarshamn den 25 april 2016

Asta och Göran Johansson


ASTA OCH GÖRANS VERKSAMHET I KENYA

Verksamheten bedrivs 15 km norr om Mombasa, en stad vid Indiska Oceanens kust.

Vi bor under vår vistelse på Bamburi Beach vid kusten och orten är utgångspunkt för vår verksamhet. Vi besöker området två gånger per år.

1999 reste vi till Afrika närmare bestämt Tanzania för att delta i en safari. Afrika hade tidigare varit en vit fläck på kartan för oss. På hemvägen hamnade vi just på Bamburi Beach i Kenya. Under strandpromenader kom vi i kontakt med lokalbefolkningen som bedrev handel med frukt och annat. Vi upptäckte snart under vilka små och ibland rent eländiga förhållande människorna lever.

En utlösande händelse som gjorde att vi startade vår hjälpverksamhet var när vi träffade en liten föräldralös flicka som dessutom hade malaria. Hennes situation och att den frukthandlare som vi hade fått en god kontakt med ville adoptera bort sin sistfödda dotter till oss gjorde att vi bestämde oss för att starta ett hjälpprojekt.

De medel som vi samlar in går till utbildning. Pengarna gör det möjligt för 277 barn upp till klass 8 att få utbildning i nio olika skolor i området. Från början bekostade vi själva några barns utbildning men efterhand har flera sponsorer tillkommit och fler barn har därmed kunnat sponsras. Vi stöder också ett barnhem för övergivna barn samt ett barnhem för föräldralösa barn.


Verksamheten finansieras bland annat på följande sätt:

- genom bidrag från privatpersoner,

- genom bidrag från Lions i Oskarshamn, Högsby, Mönsterås, Målilla-Mörlunda och Älta.

- genom bidrag från Oskarshamn-Döderhult Rotaryklubb,

- genom inkomster från en basar till vilken flertalet affärer och företag i Oskarshamn lämnar vinster,

- genom bidrag från flera kyrkoförsamlingar i Oskarshamnstrakten.


Vi bedriver även en fadderbarnsverksamhet för ett sextiotal barn.

Bidragen utgörs av pengar men även en del mindre gåvor som vi kan ta med oss till Kenya. Bidragen bygger på människors förtroende för oss. Flygresor och hotellvistelse samt personliga utgifter bekostas fullt ut av oss själva.

Vi har aldrig mött några hinder för vår verksamhet och har blivit mottagna med mycket värme och tacksamhet under åren. Vistelsen i Afrika omfattar varje år ca åtta veckor. Under den tiden besöker vi barnens skolor och följer upp hur utbildningen bedrivs och hur sponsorpengarna används. Hemma i Oskarshamn går en hel del tid åt att återrapportera till bidragsgivarna och att hålla kontakten med dem.

Vi för en ständig diskussion oss emellan om hur insamlade medel kan användas på effektivast möjliga sätt, dvs. göra största möjliga nytta. Några mellanhänder finns inte.

Vi avser att fortsätta med vår hjälpverksamhet så länge hälsan står oss bi.


Oskarshamn den 31 mars 2014

Asta och Göran Johansson


VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

Asta och Görans barn i Kenya

Under 2015 har följande projekt genomförts i Kenya:

 • Betalat skolavgifter för 75 elever i Utange Baptist Nursery and Primary School
 • Betalat skolavgifter för 112 elever i PCEA
 • Betalat skolavgifter för 37 elever i Ack St. James School
 • Betalat skolavgift för 1 elev i Oceanic Greenfield School
 • Betalat skolavgift för 2 elever i Mtwapa Elite Academy
 • Betalat skolavgift för 3 elever i gymnasiet
 • Inköp av skolböcker till 1 elev i Oceanic Greenfield School
 • Sponsring av skolmåltid för hela läsåret till 75 elever i Utange Baptist Nursery and Primary School, 37 elever i ACK St. James School samt 112 elever i PCEA
 • Betalat skoluniformer, gymnastikkläder till 75 barn i Utange, 107 i PCEA, 17 i ACH St. James School och 2 i Mtwapa Elite Academy
 • Bekostat uppförande av 3 gethus i Utange
 • Inköp av 8 getter till familjer
 • Inköp av en laptop till en gymnasieelev
 • Betalat skolavgifter för två barn i Rish and Shine School i Bombololo
 • Betalat lärarutbildning för en elev

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

Asta och Görans barn i Kenya

Under 2014 har följande projekt genomförts i Kenya:

 • Betalat skolavgifter för 75 elever i Utange Baptist Nursery and Primery School

 • Betalat skolavgifter för 107 elever i PCEA

 • Betalat skolavgifter för 49 elever i Mikanjuni School

 • Betalat skolavgift för 37 elever i ACK St. James School

 • Betalat skolavgifter för 1 elev i Oceanic Greenfield School

 • Betalat skolavgift för 2 elever i Mtwapa Elite Academy

 • Betalat skolavgift för 6 elever i gymnasier

 • Inköp av skolböcker till 75 elever i Utange Baptist Nursery and Primary School

 • Inköp av skolböcker till 3 elever i PCEA

 • Inköp av skolböcker till 1 elev i Mikanjuni School

 • Inköp av skolböcker till 1 elev i Oceanic Greenfield School

 • Inköp av skor och strumpor till 107 elever i PCEA

 • Inköp av 70 ryggsäckar till elever i olika skolor

 • Inköp av skoluniformer, skor och strumpor till 17 elever i Good Hope Childrens Home

 • Inköp av skor till 18 elever i Utange

 • Inköp av strumpor till 75 elever i Utange

 • Inköp av utrustningar samt bekostande av reparationer till Good Hope Childrens Home

 • Inköp av skoluniform och gymnastikkläder till 1 elev i Oceanic Greenfield School

 • Sponsring av skolmåltid för hela läsåret till 75 elever i Utange Babtist Nursery and Primary School, 37 elever i ACK St. James School samt 107 elever i PCEA

 • Bekostat skoluniformer och gymnastikkläder till 75 barn i Utange, 107 i PCEA, 17 i ACK St. James School och 2 i Mtwapa Elite Academy

 • Bekostat uppförande av 3 gethus i Utange

 • Inköp av 9 getter i Utange

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

Asta och Görans barn i Kenya

Under 2013 har följande projekt genomförts i Kenya:

 • Betalat skolavgifter för 82 elever i Utange Baptist School

 • Betalat skolavgifter för 66 elever i Golden Key School

 • Betalat skolavgifter för 75 elever i Mikanjuni School

 • Betalat skolavgift för 1 elev i Oceanic Greenfield School

 • Betalat skolavgifter för 2 elever i Mishimoroni

 • Betalat skolavgift för 2 elever i Mtwapa Elite Academy

 • Bekostat samtliga utbildningskostnader för två elever vid högskolor

 • Betalat omkostnader för 1 elev i Maijaoni

 • Inköp av skolböcker till 82 elever i Utange Baptist School

 • Inköp av övningsböcker till 5 elever i Mikanjuni School

 • Sponsring av skolmåltid för hela läsåret till 122 elever i Utange Baptist Nursery and Primary School

 • Bekostat skoluniformer, gymnastikkläder till 266 barn i Kenya

 • Bekostat vattenprojekt i Mikanjuni School

 • Inköp av 82 par skor till Utange Baptist School 

 • Inköp av 18 par skor till Bilali Orphans Home

 • Inköp av 98 ryggsäckar till elever i Utange och Mikanjuni

 • Inköp av förnödenheter till Bilali Orphans Home

 • Inköp av 82 T-shirts till Utange Baptist School

 • Bekostat uppförande av tre gethus för 7 getter i Utange

 • Inköp av 7 getter till fyra familjer i Utange

 • Inköp av en ko till Calvary Childrens Home

 • Inköp av en hackelsemaskin till Calvary Childrens Home

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

Asta och Görans barn i Kenya

Under 2012 har följande projekt genomförts i Kenya:

 1. Betalat skolavgifter för 60 elever i Utange Baptist School.

 2. Betalat skolavgifter för 88 elever i Golden Key School.

 3. Betalat skolavgifter för 68 elever i Mikanjuni School.

 4. Betalat skolavgifter för 2 elever i Kisi School i Kisumu.

 5. Betalat skolavgift för 1 elev i Oceanic Greenfield School.

 6. Betalat skolavgifter för 3 elever i Michimoroni.

 7. Betalat skolavgift för 1 elev i Mtwapa Elite Academy.

 8. Betalat omkostnader för 2 elever i Maijaoni.

 9. Inköp av textböcker till 60 elever i Utange Baptist School.

 10. Inköp av text- och övningsböcker till 7 elever i Mikanjuni School.

 11. Sponsring av skolmåltid för hela läsåret till 102 elever i Utange Baptist Nursery and Primary School.

 12. Bekostat skoluniformer, gymnastikkläder samt sweaters till 286 barn i Kenya.

 13. Bekostat uppförande av ett gethus för 2 getter i Utange.

 14. Inköp av 2 getter till en familj i Utange.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

Asta och Görans barn i Kenya

Under 2011 har följande projekt genomförts i Kenya:

 1. Utökning med antal elever i Utange Baptist Nursery and Primery School från 74 till 102. Erlagt skolavgifter för 54 elever i Utange Baptist School för 2012. En minskning med 48 elever.

 2. Utökning med antal elever i Golden Key School från 23 till 34.

 3. Minskning av antal elever i Mikanjuni School från 8 till 7.

 4. Sponsring av skolavgifter för 2 elever i Kisi School i Kisumu.

 5. Sponsring av skolavgift för 1 elev i Ocean Greenfield School.

 6. Sponsring av skolavgifter för 3 elever i Michimoroni.

 7. Sponsring av skor till 84 elever i Utange Baptist Nursery and Primery School.

 8. Sponsring av skolmåltid för hela läsåret till samtliga elever i förskolan och de tre första klasserna i Utange Baptist Nursery and Primery School. 210 elever.

 9. Sponsring av samtliga kostnader i samband med besök i Haller Parks djurpark för 7 barn från barnhemmet. Transporter, inträde, lunch och godis.

 10. Sponsring av 36 nya uniformer och gymnastikkläder till barn i Calvery Zion, ett hem för övergivna barn.

 11. Överlämnat en gåva på 3000 kr till barnhemmet Calvery Zion.

 12. Ombesörjt att begagnade böcker från elever i Utange Baptist Nursery and Primery School återlämnas till skolans bibliotek så att andra elever kan överta dem.

 13. Bekostat säng och madrasser till en familj i Utange.

 14. Bekostat ögonundersökning för 2 elever i Ukunda.

 15. Bekostat skolmat för 3 elever i Golden Key School.

 16. Bekostat ryggsäckar för 4 elever i Utange.

 17. Bekostat regnkläder och skor till 8 elever i Mikanjuni.

 18. Bekostat skoluniformer till 131 elever i ”våra” skolor.

 19. Bekostat byte av tak och golv till en familj i Utange.

 20. Bekostat textböcker till 3 elever i Michimoroni.

 21. Bekostat skor till 3 elever i Michimoroni.

 22. Bekostat textböcker till 84 elever i Utange.

 23. Bekostat skolavgift för 1 elev i Mtwapa Elite Academy.

 24. Bekostat skolavgift för 2011 och 2012 för 1 elev i högskola.

 25. Bekostat uniformer och gymnastikkläder för Jumas 4 barn.

 26. Bekostat skolavgift för The Douglas.

 27. Bekostat scoutläger för Fred.

Webdesign agcharity@ymail.com

Modifierat: 2016-04-30

Skapa en gratis webbplats med Yola