HUR VI HJÄLPER

Vi för mellan oss ett ständigt resonemang hur insamlade medel ska användas för att göra bäst nytta i Kenya. Många gånger dyker det upp plötsliga behov när vi är på plats som vi måste ta ställning till omedelbart. Behovet av hjälp är som alla förstår oändligt så det gäller att lägga pengar där de mest behövs. Det är väl den tyngsta biten att man inte kan tillgodose alla behov. Vi har dock en del allmänna principer som vi försöker följa:

  • Vi hjälper endast barn där ingen av föräldrarna har stadigvarande arbete.
  • För att så många familjer som möjligt ska få hjälp stöder vi endast ett barn i varje familj.
  • Vi är mycket toleranta vad beträffar elevernas studieresultat men visar det sig att någon elev inte har intresse för skolgången utan mest ser det som någonstans att vara om dagarna upphör vi med stödet. Detta är tack och lov mycket sällsynt. 
  • Som tur är får vi hjälp av respektive skolledningar med att välja ut vilka barn som ska få börja skolan. Men vi håller ett öga på att barnen kommer från de fattigaste familjerna.
  • Bidragen utgörs av pengar men även en del mindre gåvor som vi kan ta med oss till Kenya. Bidragen bygger på människors förtroende för oss. Flygresor och hotellvistelse samt personliga utgifter bekostas fullt ut av oss själva. Några mellanhänder finns inte.

Vill du hjälpa barnen i Kenya med utblildning kan du hjälpa oss att samla in pengarna på olika sätt:

Köpa olika föremål från Kenya:

(Vi köper allt på stranden av män och kvinnor och detta är deras enda inkomst. På kvällen innan de går hem ber de: "Snälla köp och ge oss vårt dagliga bröd så vi kan ge barnen mat!")

(kontakta oss gärna för mer detaljer avseende priser, storlekar och avhämtning)

Donera genom att skicka pengarna till:

Asta och Göran Johansson

Bankgiro nummer 398-7997

 

Följande kyrkoförsamlingar har stöttat oss i vår verksamhet:


Följande lokala klubbar av Lions International har stöttat oss i vår verksamhet:


År 2009 delade Oskarshamn-Döderhults Rotaryklubb för första gången ut ett stipendium som var speciellt riktat till ungdomar. Priset som uppgick till 19 500 kr gick detta år till vår verksamhet i Kenya.

Vi har vid ett flertal tillfällen fått stora gåvor från Damlogen Grimhild i Oskarshamn.

 TACK FÖR ALL HJÄLP!

Webdesign agcharity@ymail.com

Modifierat: 2014-03-22

Skapa en gratis webbplats med Yola