STADGAR

FÖR

ASTA OCH GÖRANS BARN I KENYA

 • Samtliga kostnader för transport från hemmet till hotellet i Kenya bestrids helt av Asta och Göran.

 • Samtliga hotellkostnader inklusive mat och dryck bestrids helt av Asta och Göran.

 • Samtliga privata kostnader under vistelsen i landet bestrids helt av Asta och Göran.

 • Beroende på flygbestämmelser kan paket till personer i Kenya eller varor från Kenya till Sverige medtagas i synnerligen begränsad omfattning. Asta och Göran bestämmer från fall till fall.

 • Det är bara möjligt för oss att sponsra elever som kommer från fattiga familjer där ingen av föräldrarna har stadigvarande arbete.

 • Det förekommer ofta att vi får förfrågan från våra bidragsgivare med önskemål om att få följa med till Kenya för att följa vårt arbete där. Tyvärr är det omöjligt för oss att erbjuda någon form av reseledning. Skälen till detta är bland annat följande:

 1. Vårt arbete vid våra besök i Kenya är mycket ansträngande då vi beger oss ut till skolorna vid niotiden på morgnarna och inte är tillbaka på hotellet förrän vid sextontiden. Ibland händer det även att vi besöker familjer efter eftermiddagsteet. Den lilla fritid vi eventuellt har behöver vi dels till att gå igenom dagens arbete, dels att planera vad vi ska göra nästa dag.

 2. Eftersom vår tid i Kenya är mycket begränsad har vi ej möjlighet att umgås med människor som vi kan umgås med i Sverige. Det har nämligen visat sig att vi har lyckats få ett flertal sponsorer vid frukostar och middagar på hotellet.

 3. När vi besöker de olika skolorna använder vi oss för det mesta av minibussar som ofta är överfulla men man kanske kan klämma in ytterligare två personer. Är vi flera medför detta mycket långa väntetider. Ibland händer det att vi använder oss av en så kallad tuk-tuk som bara kan ta två passagerare.

 4. Eftersom vi alltid försöker agera på ett sätt som är det bästa för våra elever kan det ibland bli ganska tuffa förhandlingar med skolledningarna. Då vill vi inte ha närvaro av utomstående personer.

 5. Om någon av våra sponsorer skulle råka befinna sig i området ställer vi naturligtvis upp med att ordna ett besök i den skola där sponsorn har sin egen elev.

 6. Eftersom kriminaliteten i landet är mycket hög och risken för att få olika typer av sjukdomar är hög kan vi ej ta ansvar för några medresenärer.

 7. Då vi själva har en kostnad som uppgår till c:a nittiotusen kronor årligen för att få verksamheten att fungera förbehåller vi oss rätten att ställa dessa villkor.
Webdesign agcharity@ymail.com

Modifierat: 2012-09-23

Skapa en gratis webbplats med Yola