När vi hade basar hade vi besök av 2 barn, 1 pojke 10 år och 1 flicka 3 år. Vi hade träffat dem för några veckor sedan och då gav de bort hela sin veckopeng för att barnen i Kenya ska få mat i skolan. För 50:- får ett barn gröt varje dag under skoltid hela året. Pojken och flickan blev berörda av att det inte alltid finns tillgång till mat för alla barn i världen.

* * *

POCKET MONEY

When we had the bazaar we were visited by two children, a boy 10 years old and a girl 3 years old. We had met them a few weeks before and then gave away all their pocket money to kids in Kenya to get food at school. For 50 crowns - one child can get porridge every day during school hours throughout the year. The boy and the girl became concerned that there is not always access to food for all the children in the world.


* * *