I Mikanjuni school har vi betalat för 68 elever under 2012 med skolavgift och uniformer. Där har ägaren installerat en tank med vatten på 2500 liter, som fylls på varje vecka med färskt vatten. Vi har lovat att hjälpa till 2013 med betalningen av vatten så att alla 250 barn som går där ska få 1 liter vatten på morgonen och 1 liter vatten vid lunchtid.

Nästa år är det 48 barn vi betalar för. Alla som gått i 8:e klass har slutat så det finns möjlighet att bjuda in fler i framtiden om vi får in pengar.

* * *

WATER PROJECT

In Micanjuni School we have paid for school fees and uniforms for 68 students in 2012. There the owner has installed a water tank for 2500 liters, which is filled every week with fresh water. We have promised to help even 2013 with the payment for the water so that all 250 children who attend there can get one liter of water in the morning and one liter of water at lunchtime.

The next year it will be 48 children we pay for. Everyone who attended 8th grade has finished so there will be an opportunity to invite more in the future if we collect enough money.

* * *