Vi såg en liten flicka på en marknad som satt i en trälåda och tittade på oss med sina stora bruna frågande ögon.

Hennes mamma hade lämnat henne och storasyster eftersom hon hade svårt att försörja sina flickor. En familj som i dagsläget har 4 egna barn och 2 andra föräldralösa barn tog hand om båda flickorna. Det är tufft att ge mat och skola för en familj som redan är så fattiga.

Efter några månader när vi kom tillbaka satt Theresia fortfarande i trälådan, lite apatisk. Ingen dyna i botten att sitta på.

Nuvarande mamman som säljer grönsaker på sitt marknadsstånd fanns som en trygghet i hennes närvaro och bytte blöjor ( bommulstrasor ) vid behov. Lilla Theresia gjorde inga som helst protester vare sig av hunger eller våta blöjor.

Hennes storasyster bjöd vi in till en skola så hon fick börja första klass.

När vi berättade denna historia här hemma så har en fadderfamilj tagit Theresia som sitt fadderbarn och en annan familj har tagit storasyster Joice som sitt fadderbarn.

* * *

WHERE IS MY MOM?

During a market we saw a little girl sitting in a wooden box and looking at us questioningly with her big brown eyes.

Her mother had left her and her elder sister because she had a hard time taking care of her girls. A family who had four own kids and two other orphans took care of both girls. It's tough to provide food and school for a family that is already so poor.

After a few months after we came back sat Theresia still in a wooden box, a little apathic. No pad on the bottom to sit on.

Current mother selling vegetables in her stalls was there being helpful with her presence and changed diapers (cotton ones) if necessary. Little Theresia made absolutely no protest either from hunger or wet diapers.

We invited her elder sister to attend a school so she could start the first grade.

When we told this story here at home so have a sponsor family taken Theresia as their sponsor child and another family has taken her sister Joice as their sponsor child.

* * *