För ett par månader sedan var det en våg av terrorhandlingar i Kenya. Bland annat så inträffade en sådan i den närmaste större staden från vårt hotell, Mtwapa. Vid en gudstjänst på ett torg där vi brukar gå omkring kastade någon in en granat bland gudstjänstbesökarna. Ett antal personer dog omedelbart. Bland de skadade fanns bland annat en ung pojke. Han fördes till ett sjukhus där han avled efter två dygn.

För något år sedan instiftade man en ny grundlag i Kenya som säger att sjukhusen är tvungna att ta emot akutpatienter. Hade inte den nya lagen funnits är det inte säkert att han hade släppts in på sjukhuset. Vi följde dagspressen väldigt noga efter dessa händelser och en dag fanns där en intervju med den omkomne pojkens far. Han var helt förkrossad. Inte för att han miste sin son utan för att han fått en sjukhusräkning på c:a 1200 kronor. För dessa människor är detta en helt ouppnåelig summa och han visste inte vad han skulle ta sig till. Fortsättningen känner vi inte till.

* * *

TERROR VICTIM

A few months ago there was a wave of terrorist acts in Kenya. Among others occurred one in the closest major city from our hotel, Mtwapa. During a worship service on a square where we usually go around someone threw a grenade among worshipers. A number of people died immediately. Among the injured there was a young boy. He was taken to a hospital where he died after two days.


A few years ago a new constitution was established in Kenya which says that hospitals are forced to accept emergency patients. Had not been to the new law, it is not certain that he had been admitted in the hospital. We followed the newspapers very carefully about these events and one day there was an interview with the dead boy's father. He was completely devastated. Not because he lost his son, but because he received a hospital bill of about 1200 crowns. For these people, this is a completely unattainable sum of money and he did not know what he would do. The rest of this story we are unaware of.

* * *