Ett exempel på tackbrev från ett fadderbarn som slutat 8:an och som fått sin förskola och grundskoleutbildning, mat och rent vatten varje dag

* * *