En morgon när vi som vi brukar göra tog en promenad på stranden nedanför vårt hotell upptäckte vi plötsligt att en ung kvinna gick framför oss. När vi passerade henne såg vi att hon såg mycket bekymrad ut. Hon sa något till oss så vi stannade till och undrade vad hon ville.

Hon berättade att hon för tre dagar sedan hade blivit tagen av polisen och att hon sedan dess hade suttit inlåst på polisstationen.

Eftersom vi såg att hon var förtvivlad frågade vi inte vilket brott hon hade begått. Det är också vanligt i Kenya att folk blir omhändertagna av polisen även efter smärre förseelser.

Hon fortsatte sin berättelse med att tala om att hon hade en några månader gammal dotter hemma som hon inte visste hur hon hade klarat sig medan hon suttit på polisstationen.

Hennes stora bekymmer var nu hur hon skulle ta sig hem till dottern då hon inte hade några pengar till bussavgiften. Som tur var hade jag, Göran, en s.k. beachbox runt halsen innehållande kenyansk valuta motsvarande c:a tio kronor. Jag gav henne sedeln då vi insåg att hon befann sig i en mycket svår situation.

Hon blev mycket glad och tackade för detta.

Vi lämnade henne och fortsatte vår promenad i riktning mot vårt hotell. När vi hade gått omkring ett hundra meter vände vi oss om för att se vart hon tagit vägen. Döm om vår förvåning när vi inte kunde se henne på stranden.

Till saken hör att stranden kantas på ena sidan av privata villor med höga stängsel och ibland även vaktade av hundar och på den andra sidan av Indiska Oceanen.

Det var omöjligt för henne att ta sig åt något av hållen. Hon hade bara försvunnit.

* * *

THE GUARDIAN ANGEL?

One morning when we usually take a walk on the beach below our hotel, we discovered that a young woman walked in front of us. As we passed, we could see she looked very worried. She said something to us so we stopped and asked what she wanted.

She told us that three days ago was she taken by the police and that she had since been locked up at the police station.

Since we saw that she was in despair, we did not ask what crime she had committed. It is also common in Kenya that people are taken by the police, even after minor offenses.

She continued her story by saying that she had a few months old daughter at home that she did not know how she was while her mother sat in the police station.

Her main concern now was how she would get home to her daughter when she had no money for the bus . Luckily Göran had, , a so called beachbox around his neck containing Kenyan currency - approximately ten crowns. Göran gave her the banknote as we realized that she was in a very difficult situation.

She was very happy and thanked for that.

We left her and continued our walk towards our hotel. When we had gone about a hundred meters we turned around to see where she had gone. Imagine our surprise when we could not see her on the beach.

The thing is that the beach is lined on one side of private villas with high fences and sometimes guarded by dogs and on the other side of the Indian Ocean.

It was impossible for her to get to any direction. She has just disappeared.

* * *