De senaste två åren har vi betalat skolfrukost till ett stort antal elever vid en skola i Kenya. Vid vårt senaste besök talade skolledningen om för oss att avgiften som skolan begärt och vi betalat i förskott inte var tillräcklig utan skolan hade varit tvungen att betala mellanskillnaden.

Detta förvånade oss inte eftersom vi själva hade haft svårt att tro att 50 kronor per barn och läsår skulle vara tillräckligt.

Felet berodde på en felkalkylering av skolledningen.

Vi har således gått ut i god tro och sålt kort för 50 kronor styck och där angivit att detta skulle räcka för en elev under ett år.

Eftersom den avgift som vi erlagt för 2013 är 130 kronor per barn och år kan vi ej längre sälja dem för 50 kronor.

Vi har emellertid beslutat att tills vidare sälja korten för 100 kronor styck. De 30 kronor som fattas kommer vi att ta från vår övriga verksamhet.

* * *

THE SCHOOL BREAKFAST

The last two years we have been paying for breakfast at school to a large number of students at one of the schools in Kenya. During our last visit the school's administration told us that the charge the school requested and we paid in advance was not sufficient and that the school had had to pay the difference.

This does not surprised us because we ourselves had a hard time believing that 50 crowns per child per school year would be enough.

The error was due to a miscalculation done by the school administration.

Thus, we have been in good faith selling the post-cards for 50 crowns each hoping that this would be enough for one student for one year.

Since the fee we paid for 2013 is 130 crowns per child per year, we can no longer sell the post-cards for 50 crowns.

However, we have decided to be selling the cards for 100 crowns each. The needed 30 crowns extra we will take from our other projects.

* * *