När vi för första gången besökte Afrika var vi med om något som vi har tänkt mycket på under de tretton år som har förflutit sedan dess.

Vi var på en veckas safari i Tanzania och övernattade på så kallade lodger vilket närmast kan liknas vid våra hotell. Vi tillbringade en natt på varje lodge och hela resesällskapet förflyttades mellan de olika lodgerna med resebolagets buss.

Vid en sådan förflyttning mitt ute i vildmarken hände följande:

Plötsligt fick vi se en man liggande till synes livlös bakom en kurva. Vår första tanke var ju förstås att här kommer chauffören att bromsa in och stanna för att se om vi på något sätt kunde hjälpa den stackars mannen.

Döm om vår förvåning när vi märkte att chauffören i stället för att sakta in ökade farten och fortsatte som om ingenting hade hänt.

Vår första tanke var att chauffören handlade helt fel och att det var oansvarigt att inte stanna och se hur mannen mådde.

Efteråt fick vi förklaringen:

Om vi hade stannat hade det visat sig att mannen inte alls var skadad utan förmodligen hade hans vänner kommit utrusande från buskarna beväpnade med machetes och tvingat oss att lämna ifrån oss våra värdesaker.

Chauffören kände till att detta var ett vanligt sätt att råna passagerarna i dessa bussar då man visste att vita människor ofta hade pengar och värdesaker med sig.

Så även om vi till en början tyckte att chauffören bar sig omänskligt åt var vi sedan glada för att han inte stannade.

* * *

ROBBERY ATTEMPT

When we first visited Africa, we were part of something that we've thought a lot about during the thirteen years that have elapsed since then.

We were on a week's safari in Tanzania and stayed at the so-called lodges, which can be compared to our hotel. We spent one night at each lodge and the entire traveling party moved between the various lodges with the travel company's bus.

At such a transfer in the middle of the wilderness the following happened:

Suddenly we saw a man lying apparently lifeless behind a curve. Our first thought was of course that this causes the driver to slow down and stop the bus to see if we could somehow help the poor man.

Imagine our surprise when we noticed that the driver instead of slowing down increased speed and continued as if nothing had happened.

Our first thought was that the driver was completely wrong and that it was irresponsible not to stop and see how the man was doing.

Afterwards we got the explanation:

If we had stayed, it had been shown that the man was not at all hurt, but probably had his friends come rushing out of the bushes armed with machetes and forced us to give them our valuables.

The driver knew that this was a common way to rob the passengers in these buses as they knew that white people often had money and valuables with them.

So although we initially thought that the driver behaved inhumanly we were then pleased that he did not stop.

* * *