Vi brukar hjälpa barn på ett barnhem. Det finns 46 övergivna barn där och mamman började för ett 20-tals år sedan med att ta hand om en liten flicka som var hittad. Detta barnhem har vuxit undan för undan. Många barn läggs på olika ställen så att någon ska hitta dem. Eftersom det inte finns abort så överlever barnen graviditeten. Unga flickor och fattiga mammor eller föräldrar klarar inte av att behålla sina barn. För några år sedan funderade vi på om vi skulle kunna köpa en ko till barnhemmet för att barnen ska få mjölk varje dag. I år besökte vi barnhemmet igen och eftersom de flyttat till ett annat ställe och har en yta stor som knappt en fotbollsplan med nya hus, blommor, buskar, höns med kycklingar, getter och en hund, så finns det plats och behov av en ko. Vi besökte olika gårdar för att hitta en fin ko som mjölkar många liter 2 ggr dagligen.

Vi hittade en ko som är 4-5 år har fått 2 kalvar och är nu dräktig och ska kalva i april. Det finns inte gröna ängar att beta på som i Sverige så därför köpte vi en hackelsemaskin så att personalen på barnhemmet kan gå ut i bushen och plocka kvistar och gröna växter. Det hackas sönder i maskinen och blandas med majsmjöl och vatten och då blir det bra mat för kon.

En förening hade givit en stor summa pengar och det var en del av dessa pengar vi omsatte till barnhemmet.


* * *
THE MILK FOR THE CHILDREN

We use to help children in an orphanage. There are 46 abandoned children there and the mother began about 20 years ago by taking care of a little girl who was found left alone. This orphanage has grown gradually. Many children are beeing placed in different places for anyone to find them. Since there are no abortions, the kids survive pregnancy. Young girls and poor mothers or parents are unable to keep their children.

A few years ago we wondered if we could buy a cow to the orphanage for the children to get milk every day. This year we visited the orphanage again and as they moved to another place and have an area the size of almost a football field with the new houses, flowers, shrubs, chickens, goats and a dog, so there is room and need for a cow. We visited various farms to find a nice cow possible to milk many liters 2 times daily.

We found a cow that is 4-5 years old, has already had two calves and is now pregnant and will calve in April. There are no green pastures to graze on as it is in Sweden, so therefore we bought a chopping machine, so that the staff at the orphanage can go out in the bush and pick twigs and green plants. These are chopped in the machine and mixed with corn flour and water, and then there is great food for the cow.

An association has given a large sum of money and it was a part of this money we used for the orphanage.

* * *