Efter 4 års uppehåll med att åka till Kenya bestämde vi oss att åka i november 2018 och februari 2019 i en månad varje gång. 

Allt har fungerat mycket bra under tiden tack vare lärare som hjälpt oss att sköta allt till det bästa med information, tackbrev från barnen, foto och betyg. Det finansiella sker från oss 3 gånger/år.

Detta år har 17 styck 3-5 åringar börjat förskolan och de har fått skolavgift,uniformer, gymnastikkläder,skor och strumpor, gymnastikskor, skolmateriel och mat varje dag. Vi har också betalat för 18 st behövande barn i olika åldrar i olika skolor. Det fanns barn som var så trasiga i sina uniformer så vi ordnade att 60 barn fick nya uniformer och  gymnastikkläder. Vilken glädje och tacksamhet de utstrålade. Totalt hjälper vi c:a 200 barn i skolan.

* * *

LITTLE NEWS - AUTUMN 2019

After 4 years of not travelling to Kenya we decided to go there November 2018 and February 2019 for one month each time.

Everything has worked very well in the meantime thanks to the teachers who helped us manage everything on place - with information, "thank-you" letters from the children, photos and school grades. The financial help is managed by us 3 times per year.

This year, 17 children 3-5 years old have started preschool and they have received school fees, uniforms, gym clothes, shoes and socks, sneakers, school supplies and food every day. We have also paid for the needs of 18 children of different ages in different schools. There were kids whos uniformes were in such a poor condition that we arranged for 60 kids to get new uniforms and gym clothes. What joy and gratitude they radiated with! In total, we help about 200 children in school.

* * *