Sommaren är något av en lågsäsong för vår verksamhet. Vår och höst besöker vi många olika föreningar, visar bilder och berättar. Det vi gör nu på sommaren är mest att vi håller kontakt med olika människor i Kenya via mail eller SMS.

Läsåret i Kenya är uppdelat på följande sätt:
Första terminen: Januari-Mars. Andra terminen: Maj-Juli. Tredje terminen: September-November.

Vi får betyg från skolorna i mitten och slutet av varje termin som vi med intresse studerar. Vidare håller vi kontakt med de familjer vi känner där, samt med personal på hotellet som efter alla dessa år har blivit våra personliga vänner.

* * *

BEFORE THE SUMMER

The summer is a kind of an off-season for our business. During the spring and autumn we visit many different associations, showing pictures and speaking about our projects. What we are doing now in the summer is mostly that we maintain contact with various people in Kenya via email or SMS.

The academic year in Kenya is divided as follows:
The first term: January to March. The second term: May to July. The third term: September-November.

We get pupils' grades from the schools in the middle and at the end of each term and we are studying them with interest. Furthermore, we keep contact with the families we know and with the staff at the hotel who after all these years have become our personal friends.


* * *