I en av våra skolor har det bestämts att barnen i fortsättningen ska ha uniformer i ny färg eftersom den röd-vitrutiga är lik de andra skolornas.

Vi har 82 barn i denna skolan och nu har alla fått den nya uniformen i grå-lila. Förskolebarnens flickor får klänning och från första klass till och med 8:an får flickorna kjol och blus och pojkarna får skjorta och shorts.

Förutom nya uniformer fick alla gymnastikkläder, skor, flera par strumpor, ryggsäck, böcker och skolavgift.

Under tiden vi arbetade i skolan såg vi 18 barn hade uniform som inte var tillåten i skolan och när vi frågade ledningen om varför, fick vi till svar att föräldrarna hade ingen chans att köpa den till sitt barn. Egentligen skulle de få gå hem i väntan på att få den rätta uniformen. Vi erbjöd barnen och föräldrarna att vi kunde hjälpa till att köpa var sin uniform.

Den glädje som barnen kände syns på fotot och föräldrarnas tacksamhet var enorm. Barnen behövde inte känna sej annorlunda, nu ser de ut som alla de andra.

* * *

PRESCHOOL AND SCHOOL PUPILS

In one of our schools has been decided that the children in the future should have new uniforms in color because the red-white checkered is like the other schools.

We have 82 children in this school and now everybody has got the new uniforms in gray-purple. Preschool girls will get dresses and from the 1st grade until the 8th grade the girls will get skirt and blouse and the boys will get shirt and shorts.

Besides new uniforms everybody will get gymnastics apparel, shoes, several pairs of socks, backpacks, books and school fees.

Meanwhile, we were working in the school, we saw 18 children who had uniforms that were not allowed in school, and when we asked the management why, we were told that the parents had no chance to buy it for their child. Actually, they get to go home in anticipation of getting the right uniform. We offered the children and parents the possibility that we could assist in purchasing the uniforms.

The joy that the children felt is visible on the photos and the parents' gratitude was enormous. The kids did not have to feel differently, now they look like all the others.

* * *