Vi är mycket glada av att vi fick så många besökare på vår Basar samt att det blev ett nytt rekord när det gäller insamlade medel i jämförelse med tidigare Basarer.

Det var också glädjande att se att så många människor hade rest väldigt långt för att komma till oss.

Det är svårt att beskriva den tacksamhetskänsla vi har till alla de människor som har hjälpt oss att få in så mycket pengar till vår verksamhet. Bland dem som har hjälpt oss finns exempelvis:

Privatpersoner, butiker, församlingar, tidningar, musiker samt inte minst de personer som frivilligt ställt upp och hjälpt oss att genomföra Basaren.

Glädjande är även att så många har lovat att hjälpa oss även i fortsättningen vilket sporrar oss att fortsätta med vår verksamhet i Kenya.

* * *

BAZAAR

We are very happy that we got so many visitors to our bazaar, and that there was a new record in terms of funds raised compared to previous bazaars.

It was also great to see that so many people had traveled very far to get to us.

It is difficult to describe the gratitude we feel for all the people who have helped us to get so much money for our project. Among those who have helped us are, for example:

Individuals, stores, churches, newspapers, musicians and not least the people who volunteered and helped us to undertake the bazaar.

It is also great that so many have promised to continue help us, which encourages us to proceed with our work in Kenya.


* * *