Man brukar säga att om man besökt Afrika och fått Afrikas jord under naglarna så känner man alltid en önskan att få återvända dit. Detta gäller i högsta grad oss. Det är kanske svårt att förklara vad detta beror på men kanske det kan ligga en förklaring i att livet i Afrika är precis det motsatta jämfört med livet i Europa.

Eftersom vi befinner oss i Kenya närmare åtta veckor varje år får vi förmånen att uppleva två helt olika världar vilket tyvärr inte är förunnat alla människor. Vidare är det helt omöjligt att beskriva den känsla man får när människornas tacksamhet strömmar emot oss. Vi brukar säga till varandra att även om det kostar oss mycket arbete och mycket pengar är detta projekt det bästa vi har gjort här i livet.

* * *
AFRICA'S SOIL UNDER THE NAILS

There is a saying that if you visited Africa and got Africa's soil under your nails, you feel always a desire to return there. This is very much the same with us. It is perhaps difficult to explain what causes this but maybe it can be a statement that life in Africa is just the opposite compared to life in Europe.

Since we use to live in Kenya almost eight weeks every year we get the privilege to experience two completely different worlds, which unfortunately is not possible for everybody. Furthermore, it is quite impossible to describe the feeling you get when people's gratitude flows towards us. We often say to each other that even if it costs us a lot of work and a lot of money, this project is the best we have done
in our lifes.

* * *